Chi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức Lễ kết nạp đảng viên

Ngày 10/01/2022, Chi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho hai quần chúng.

Chi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Chi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Chi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức sinh hoạt định kỳ tháng 5 năm 2021 thông qua hình thức trực tuyến

Chi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức sinh hoạt định kỳ tháng 5 năm 2021 thông qua hình thức trực tuyến

Chi bộ Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ngày 14/01/2021 Chi bộ Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chi bộ Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng; sinh hoạt chuyên đề nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Ngày 03/02/2020, Chi bộ Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng; sinh hoạt chuyên đề tuyên truyền, kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Chi bộ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn tổ chức Lễ kết nạp đảng viên.

Ngày 28/6/2019, Chi bộ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng ưu tú Nguyễn Quỳnh Lan.

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII.

Từ ngày 27/7 đến ngày 01/8/2018, Đảng ủy Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Đảng ủy Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Chi bộ Văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh và Chi bộ Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 7, khoá XII.