Đảng ủy Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCH Trung ương Đảng (khoá XIII)

Trong hai ngày 09 và 10/8/2022, Đảng ủy Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCH Trung ương Đảng (khoá XIII) với 115 cán bộ, đảng viên, quần chúng tham dự

Đảng ủy Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT tỉnh lạng sơn tổ chức dâng hương tại nghĩa trang liệt sỹ thành phố nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2022).

Ngày 15/7/2022, Đảng ủy Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức cho toàn thể đảng viên và 20 quần chúng ưu tú của Đảng bộ đến dâng hương tại nghĩa trang Liệt sỹ Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn.

Đảng ủy Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022

Ngày 13/04/2022, Đảng ủy Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Chi bộ 2, Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT tỉnh Lạng Sơn đổi mới hình thức thông tin tuyên truyền trong các kỳ sinh hoạt góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Chi bộ 2, Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT tỉnh Lạng Sơn đổi mới hình thức thông tin tuyên truyền trong các kỳ sinh hoạt góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Đảng ủy Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Trong 02 ngày 19, 20/6/2021, Đảng ủy Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Dự hội nghị có các đồng chí đảng ủy viên, cấp ủy các chi bộ và toàn thể đảng viên trong đảng bộ.

Đảng ủy Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Lạng Sơn triển khai thực hiện mô hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh gắn với “Dân vận khéo” trong xây dựng công trình phúc lợi xã hội năm 2021

Đảng ủy Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Lạng Sơn triển khai thực hiện mô hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh gắn với “Dân vận khéo” trong xây dựng công trình phúc lợi xã hội năm 2021

Chi bộ 1, 2 và Chi bộ Phòng Kế toán và Ngân quỹ, Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn tỉnh Lạng Sơn tổ chức sinh hoạt chuyên đề.

Chi bộ 1, 2 và Chi bộ Phòng Kế toán và Ngân quỹ, Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn tỉnh Lạng Sơn tổ chức sinh hoạt chuyên đề.

Đảng ủy Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lạng Sơn thăm và tặng quà Đồn Biên phòng Bắc Xa, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn

Ngày 14/11/2020, Đảng ủy Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức thăm và tặng quà Đồn Biên phòng Bắc Xa, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn.

Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 26/5/2020, Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.