Chi bộ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn bàn giao công trình “Làm theo lời Bác” tại xã Kiên Mộc, huyện Đình Lập.

Vừa qua ngày 06/10/2021, Chi bộ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn (Chi bộ Ngân hàng Công thương) đã tiến hành bàn giao công trình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh gắn với mô hình “Dân vận khéo” trong xây dựng công trình phúc lợi xã hội tại xã Kiên Mộc, huyện Đình Lập.