Chi bộ Ngân hàng Phát triển Lạng Sơn kết nạp đảng viên.

Ngày 25/12/2019, Chi bộ Ngân hàng Phát triển Lạng Sơn đã tổ chức Lễ kết nạp đảng cho 01 quần chúng ưu tú

Chi bộ Ngân hàng Phát triển Lạng Sơn sinh hoạt chuyên đề “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Chi bộ Ngân hàng Phát triển tổ chức sinh hoạt chuyên đề “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - thành tựu và bài học kinh nghiệm” với sự tham gia của toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân viên của đơn vị.