Đảng ủy Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn long trọng tổ chức Lễ khánh thành đưa vào sử dụng Phòng Truyền thống - Tuyên truyền giáo dục.

Chiều ngày 18/05/2023, Đảng ủy Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn đã long trọng tổ chức Lễ khánh thành đưa vào sử dụng Phòng Truyền thống - Tuyên truyền giáo dục.

Đảng ủy Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức Hội nghị quán triệt Chỉ thị số 15-CT/TU, ngày 17/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình mới

Chiều ngày 23/9/2022, Đảng ủy Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã tổ chức Hội nghị quán triệt, phổ biến Chỉ thị số 15-CT/TU, ngày 17/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình mới.

Chi bộ Văn phòng 2, Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới

Thực hiện Quyết định số 190-QĐ/ĐUK ngày 23/9/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn về kết nạp đảng viên, chiều ngày 7/10/2021, Chi bộ Văn phòng 2, Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho quần chúng ưu tú Hoàng Thị Ngọc Mai.

Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Ngày 16/01/2020, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn (BVĐK) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Nhân dịp này, đã có 1 Chi bộ và 9 Đảng viên được tặng Giấy khen vì Đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện hoạt động chuyên môn năm 2019.