Đảng ủy Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn tổ chức khánh thành Phòng Truyền thống - Tuyên truyền giáo dục.

Sáng ngày 18/5/2023, Đảng ủy Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn đã long trọng tổ chức Lễ khánh thành Phòng Truyền thống - Tuyên truyền giáo dục, công trình được khánh thành đúng dịp kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu (19/5/1890-19/5/2023).