Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh thực hiện mô hình “Đồng hành cùng học sinh nghèo vượt khó” tại xã Hòa Cư, huyện Cao Lộc

Chiều ngày 28/10/2023, Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã triển khai thực hiện mô hình “Đồng hành cùng học sinh nghèo vượt khó”, tổ chức đến thăm, động viên, trao tiền hỗ trợ học tập cho học sinh vượt khó, vươn lên trong học tập tại xã Hòa Cư, huyện Cao Lộc.

Sinh hoạt chuyên đề kỳ tháng 6 năm 2023 của Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

Chiều ngày 09/6/2023, Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức sinh hoạt chuyên đề: “Tuyên truyền, giáo dục và phát huy truyền thống cách mạng nhân dịp Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn” tại Đình Háng Pài, thôn Còn Pheo, xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc

Chi bộ cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức sinh hoạt chuyên đề tìm hiểu các địa danh lịch sử của đất nước

Tích cực đổi mới trong tổ chức sinh hoạt chuyên, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên, quần chúng.

Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh dâng hương, báo công nhân dịp kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022)

Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh dâng hương, báo công nhân dịp kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022)

Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn triển khai thực hiện mô hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn về xây dựng mô hình điển hình tiêu biểu học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2022 - 2025, Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối đã triển khai thực hiện thực hiện mô hình “An sinh giáo dục”, hỗ trợ chăm lo trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Thái Bình, huyện Đình Lập

Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối tổ chức sinh hoạt định kỳ tháng 3, sinh hoạt Chuyên đề: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi và xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” với chủ đề “Tự soi, tự sửa” và chỉ đạo tổ chức hoạt động kỷ niệm 112 năm Ngày Quốc tế phụ nữ (08/3/1910 - 08/3/2022) và 1982 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng (40 – 2022)

Ngày 08/3/2022, Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối đã kết hợp tổ chức sinh hoạt định kỳ tháng 3, sinh hoạt Chuyên đề: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi và xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” với chủ đề “Tự soi, tự sửa” và chỉ đạo tổ chức hoạt động kỷ niệm 112 năm Ngày Quốc tế phụ nữ (08/3/1910 - 08/3/2022) và 1982 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng (40 – 2022)

Tấm gương tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện

Tấm gương tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện

Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối CCQ tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2021

Ngày 06/01/2022, Chi bộ cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn tổ chức Đại hội chi bộ, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chiều ngày 04/6/2020, Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức thành công Đại hội, nhiệm kỳ 2020-2025