Chi bộ Tỉnh đoàn tổ chức sinh hoạt chuyên đề nhân dịp kỷ niệm 192 năm ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (04/11/1831-04/11/2023) và 114 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (04/11/1909-04/11/2023).

Chi bộ Tỉnh đoàn tổ chức lễ chào cờ dâng hương, dâng hoa và sinh hoạt chuyên đề tại Bảo tàng tỉnh nhân dịp kỷ niệm 192 năm ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (04/11/1831-04/11/2023) và 114 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (04/11/1909-04/11/2023).

Chi bộ Tỉnh Đoàn tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Tìm hiểu về lịch sử truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn 90 năm xây dựng và phát triển (15/6/1933 - 15/6/2023)”

Chi bộ Tỉnh Đoàn tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Tìm hiểu về lịch sử truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn 90 năm xây dựng và phát triển (15/6/1933 - 15/6/2023)” tại Đình Háng Pài, xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

Chi bộ Tỉnh đoàn Lạng Sơn tổ chức hành trình về nguồn

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 191 năm Ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (04/11/1831 - 04/11/2022) và chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lạng Sơn lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022 - 2027, ngày 29/10/2022 Chi bộ Tỉnh đoàn đã tổ chức hành trình về nguồn, thăm tượng đài Chiến thắng Chi Lăng.

Chi bộ Tỉnh đoàn Lạng Sơn tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

Ngày 08/8/2022 vừa qua, Chi bộ Tỉnh đoàn Lạng Sơn đã tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII với sự tham gia của 24 đảng viên và 25 quần chúng cơ quan Tỉnh đoàn.

Sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tận tụy trong công việc” của Chi bộ Cung Thanh thiếu nhi, Đảng bộ Tỉnh Đoàn Lạng Sơn.

Ngày 06/8/2021, Chi bộ Cung Thanh thiếu nhi thuộc Đảng bộ Tỉnh Đoàn Lạng Sơn đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tận tụy trong công việc”, với sự tham gia của 100% đảng viên trong Chi bộ.

Đảng bộ Tỉnh đoàn Lạng Sơn tổ chức thành công Đại hội, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 14/5/2020, Đảng bộ Tỉnh đoàn Lạng Sơn đã long trong tổ Đại hội, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đảng ủy Tỉnh đoàn tổ chức sinh hoạt chuyên đề giáo dục truyền thống nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ.

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (04/11/1909 - 04/11/2019), 188 năm ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (04/11/1931 - 04/11/2019), sáng ngày 27/10/2019 Đảng ủy Tỉnh đoàn tổ chức sinh hoạt chuyên đề giáo dục truyền thống về nguồn tại khu lưu niệm đồng chí xã Hoàng Văn Thụ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn.

Đảng bộ Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp

Đảng bộ Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp; Kế hoạch số 132 -KH/ĐUK, ngày 05/8/2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đảng bộ Tỉnh đoàn tổ chức hành trình giáo dục biên giới, biển đảo Tổ quốc.

Nhằm tăng cường giáo dục truyền thống yêu nước, bồi dưỡng kiến thức lịch sử, lòng biết ơn đối với sự hy sinh to lớn của thế hệ cha anh trong thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc, bảo vệ Tổ quốc cho đảng viên, quần chúng, ngày 20/4/2019 Đảng bộ Tỉnh đoàn đã tổ chức Hành trình giáo dục biên giới, biển đảo Tổ quốc, Tuổi trẻ Lạng Sơn nhớ lời Di chúc theo chân Bác năm 2019.