Chi bộ Thanh tra Giao thông vận tải bàn giao công trình “Thắp sáng đường giao thông nông thôn” tại xã Vạn Linh, huyện Chi Lăng.

Ngày 26/9/2023, Chi bộ Thanh tra Giao thông vận tải thuộc Đảng bộ Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức bàn giao công trình “Thắp sáng đường giao thông nông thôn” đường trục thôn Phố Mới đi qua trung tâm xã Vạn Linh.

Chi bộ Kế hoạch kỹ thuật và An toàn giao thông thuộc Đảng bộ Sở Giao thông vận tải tổ chức thành công Đại hội điểm nhiệm kỳ 2022-2025

Chi bộ Kế hoạch kỹ thuật và An toàn giao thông thuộc Đảng bộ Sở Giao thông vận tải tổ chức thành công Đại hội điểm nhiệm kỳ 2022-2025

Đảng ủy Sở Giao thông vận tải tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ngày 14/01/2021, Đảng ủy Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đảng ủy Sở Giao thông vận tải tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng và phát động ủng hộ Nhân dân miền Trung bị ảnh hưởng do thiên tai, lũ lụt.

Chiều ngày 29/10/2020, Đảng ủy Sở Giao thông vận tải đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIV, thông báo kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 và phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 120-NQ/TU, ngày 07/5/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 51-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia; đồng thời phát động ủng hộ Nhân dân miền Trung bị ảnh hưởng do thiên tai, lũ lụt.