Đảng bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sơ kết công tác đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Đảng bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị sơ kết công tác đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Sinh hoạt chi bộ chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Lạng Sơn”

Chi bộ Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Lạng Sơn tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Lạng Sơn”.

Sinh hoạt chuyên đề về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" kết hợp chương trình "Về nguồn - Giáo dục truyền thống tại Khu di tích lịch sử K9"

Thực hiện Kế hoạch số 384-KH/ĐUSLĐTBXH ngày 17/02/2022 của Đảng ủy Sở Lao động, Thương binh và Xã hội về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022, 03 Chi bộ: Trung tâm Dịch vụ việc làm; Chi bộ Trung tâm Điều dưỡng người có công và Chi bộ Văn phòng Sở 1 thuộc Đảng bộ Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã tổ chức Sinh hoạt chuyên đề về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" kết hợp chương trình "Về nguồn - Giáo dục truyền thống tại Khu di tích lịch sử K9".

Chi bộ Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Lạng Sơn thuộc Đảng bộ sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh lạng sơn tổ chức thành công đại hội chi bộ điểm, nhiệm kỳ 2022-2025

Ngày 16/5/2022, Chi bộ Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Lạng Sơn tổ chức Đại hội chi bộ điểm nhiệm kỳ 2022-2025. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới và thông qua Nghị quyết, Chương trình hành động với một số chỉ tiêu trọng tâm để thực hiện trong nhiệm kỳ tới.