Đảng ủy Sở Nội vụ khánh thành “Nhà đại đoàn kết” tại huyện Chi Lăng – công trình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 của đơn vị.

Chiều ngày 08/8/2022, Đảng ủy, lãnh đạo sở và Công đoàn cơ sở Sở Nội vụ đã phối hợp với UBND xã Nhân Lý, huyện Chi Lăng và các đơn vị đồng hành tổ chức khánh thành, bàn giao công trình “Nhà đại đoàn kết” cho gia đình bà Chu Thị Thủy, thôn Lạng Giai B, xã Nhân Lý, huyện Chi Lăng.

Đảng ủy Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề về Văn hóa công sở

Sáng ngày 07/8/2022, tại Hội trường tầng 4 Sở Nội vụ, Đảng ủy Sở tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề trong toàn đảng bộ về Văn hóa công sở

Đảng ủy Sở Nội vụ khởi công công trình “Nhà đại đoàn kết” - Mô hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 của đơn vị.

Sáng ngày 08/6/2022, Đảng ủy, lãnh đạo và Công đoàn cơ sở Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp với UBND xã Nhân Lý, huyện Chi Lăng và các đơn vị đồng hành tổ chức Lễ khởi công công trình “Nhà đại đoàn kết” tại thôn Lạng Giai B, xã Nhân Lý, huyện Chi Lăng.

Đảng ủy Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021

Sáng ngày 07/01/2022, Đảng ủy Sở Nội vụ đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021; triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022.

Đảng ủy Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề: “Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính; cải thiện thứ hạng các chỉ số liên quan đến công tác cải cách hành chính của tỉnh Lạng Sơn và tại Sở Nội vụ”.

Buổi chiều ngày 27/7/2021, tại Hội trường tầng 4 Sở Nội vụ, Đảng ủy Sở tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề: “Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính; cải thiện thứ hạng các chỉ số liên quan đến công tác cải cách hành chính của tỉnh Lạng Sơn và tại Sở Nội vụ”.

Đảng ủy Sở Nội vụ tổ chức sinh hoạt chuyên đề: “Tư tưởng Hồ Chí Minh về bầu cử và nhiệm vụ của Sở Nội vụ trong việc tham mưu tổ chức Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2021-2026

Buổi chiều ngày 26/3/2021, tại Hội trường tầng 4 Sở Nội vụ, Đảng ủy Sở tổ chức sinh hoạt chuyên đề: “Tư tưởng Hồ Chí Minh về bầu cử và nhiệm vụ của Sở Nội vụ trong việc tham mưu tổ chức Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2021-2026”.