Đảng ủy Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Ngày 10 và ngày 11/8/2022, Đảng ủy Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn đã tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Lễ công bố thành lập Đảng bộ Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn

Ngày 31 tháng 8 năm 2018, tại trụ sở Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn đã diễn ra Lễ công bố Quyết định thành lập Đảng bộ Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn.