Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Lễ kết nạp đảng viên.

Ngày 12/10/2023, Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng ưu tú Triệu Tiến Dũng. Dự buổi Lễ kết nạp có đồng chí Nguyễn Trọng Hùng, Quyền Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc phụ trách Sở; các đồng chí trong Chi ủy cùng toàn thể đảng viên trong Chi bộ.

Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2023

Ngày 7/6/2023, Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2023.

Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và giáo dục, phát huy truyền thống cách mạng nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn”.

Ngày 23/5/2023, tại Đình Háng Pài (thôn Khòn Pheo, xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc), Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2023) và giáo dục, phát huy truyền thống cách mạng nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn (15/6/1933-15/6/2023)”. Tham dự sinh hoạt chuyên đề có toàn thể đảng viên trong Chi bộ.

Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, xây dựng con người và phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí”.

Ngày 10/4/2023, Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, xây dựng con người và phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí”. Tham dự buổi sinh hoạt có toàn thể 23 đảng viên trong Chi bộ.

Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông sinh hoạt chuyên đề “Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam”

Ngày 03/02/2023, Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề với chủ đề “Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2023)”. Tham dự buổi sinh hoạt có toàn thể đảng viên trong Chi bộ

Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức báo công dâng Bác

Ngày 14/5/2022, Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn do đồng chí Nguyễn Khắc Lịch, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Sở làm trưởng đoàn cùng toàn thể đảng viên, quần chúng đã tổ chức viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và báo công dâng Bác tại Khu di tích Đá Chông K9

Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông sinh hoạt chuyên đề “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi và xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” với chủ đề “tự soi, tự sửa” và trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Ngày 30/3/2022, Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi và xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” với chủ đề “tự soi, tự sửa”.

Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông sinh hoạt chuyên đề “Tham mưu ban hành Quyết định của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn”

Chiều 09/11/2021, Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề với chủ đề “Tham mưu ban hành Quyết định của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở TTTT tỉnh Lạng Sơn”. Tham dự buổi sinh hoạt có đồng chí Vi Văn Sơn, chuyên viên Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh cùng 21 đảng viên trong Chi bộ.

Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông sơ kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Ngày 27/5/2021, Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức sơ kết việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Sinh hoạt chuyên đề: “Học tập phong cách Hồ Chí Minh trong công tác phòng, chống tham nhũng” tại Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn.

Chiều 27/5/2021, Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề với chủ đề “Học tập phong cách Hồ Chí Minh trong công tác phòng, chống tham nhũng của Sở TTTT”. Tham dự buổi sinh hoạt có toàn thể đảng viên trong Chi bộ.

Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông: Sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm tăng cường khối đại đoàn kết trong cơ quan, đơn vị”.

Chiều 17/5/2021, Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm tăng cường khối đại đoàn kết trong cơ quan, đơn vị”. Tham dự buổi sinh hoạt có toàn thể 23 đảng viên trong Chi bộ.

Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông sinh hoạt chuyên đề tháng 3/2021

Ngày 23/3/2021, Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội”.

Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Lễ kết nạp đảng viên

Ngày 02/02/2021, Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho 02 quần chúng ưu tú là Vũ Thùy Dung và Vi Anh Thiết. Dự buổi Lễ kết nạp có các đồng chí trong Chi ủy, đảng viên Chi bộ và Bí thư Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Lễ Phát thẻ đảng viên năm 2020

Chiều 12/11/2020, Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) đã tổ chức trao Quyết định Phát thẻ đảng viên cho đảng viên Đặng Bảo Ngọc đang sinh hoạt tại Chi bộ Sở TTTT với sự tham dự của 21 đồng chí đảng viên trong Chi bộ.

Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 120-NQ/TU, ngày 07/5/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 51-NQ/TW ngày 05/9/2019 của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia

Ngày 16/10/2020, Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 120-NQ/TU, ngày 07/5/2020 cua Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 51-NQ/TW ngày 05/9/2019 của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia. Đồng chí Nguyễn Quang Huy, Bí thư chi bộ, Giám đốc sở chủ trì hội nghị.

Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn tổ chức đại hội lần thứ IV nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 13/3/2020, Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Lễ kết nạp đảng viên.

Ngày 24/4/2019, Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho 01 quần chúng ưu tú.

Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thong tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Nâng cao chất lượng công tác tham mưu của Sở Thông tin và Truyền thông cho Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh; xác định những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong năm 2019”

Ngày 28/11/2018, Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Nâng cao chất lượng công tác tham mưu của Sở Thông tin và Truyền thông cho Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh”. Dự sinh hoạt có đại biểu đại diện Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh cùng toàn thể đảng viên trong Chi bộ và một số quần chúng ưu tú của Sở Thông tin và Truyền thông.

Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông sinh hoạt chuyên đề Tuyên truyền Luật An ninh mạng

Ngày 01/10/2018, Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức sinh hoạt chuyên đề Tuyên truyền Luật An ninh mạng. Dự buổi sinh hoạt có đồng chí Nguyễn Quang Huy, Bí thư chi bộ và toàn thể đảng viên

Công bố Quyết định công nhận đảng viên chính thức tại Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn.

Sáng 27/7/2018, Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức công bố Quyết định công nhận đảng viên chính thức và phát thẻ đảng viên cho 04 đồng chí đảng viên dự bị đang sinh hoạt tại Chi bộ.