Chi bộ Sở Công Thương tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới

Ngày 18/4/2022, Chi bộ Sở Công Thương đã tiến hành Lễ kết nạp Đảng viên mới cho 02 quần chúng ưu tú Nguyễn Văn Trung và Triệu Thuý Hằng.