Chi bộ Sở Tư pháp tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Tìm hiểu về lịch sử Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn 90 năm xây dựng và phát triển (15/6/1933 - 15/6/2023)”

Chiều 07/6/2023, Chi bộ Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Tìm hiểu về lịch sử Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn 90 năm xây dựng và phát triển (15/6/1933 – 15/6/2023)”. Tham dự buổi sinh hoạt có đại biểu đại diện Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn, đồng chí Nguyễn Thanh Sơn - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Sở Tư pháp và toàn thể đảng viên trong Chi bộ Sở Tư pháp

Chi bộ Sở Tư pháp sinh hoạt định kỳ tháng 1 và sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023

Chiều 04/01/2023, Chi bộ Sở Tư pháp đã tổ chức định kỳ tháng 01 năm 2023 và sinh hoạt chuyên đề với Chủ đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh về nêu gương”. Tham dự buổi sinh hoạt có đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Sở Tư pháp và toàn thể đảng viên trong Chi bộ Sở Tư pháp

Chi bộ Sở Tư pháp tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Ngày 09 và 10/8/2022, Chi bộ Sở Tư pháp đã tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII với thành phần toàn thể đảng viên, công chức, viên chức Sở Tư pháp.

Chi bộ Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị quán triệt chuyên đề học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 và Lễ kết nạp đảng viên mới đối với 02 quần chúng ưu tú

Ngày 12/4/2022, Chi bộ Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới” và tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới đối với 02 quần chúng ưu tú

Chi bộ Sở Tư pháp tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới

Ngày 04/08/2021, Chi bộ Sở Tư pháp đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên đối với 03 quần chúng ưu tú: Đồng chí Lương Thị Hương Lan, Trợ giúp viên pháp lý, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước; đồng chí Chu Bích Thu, Trợ giúp viên pháp lý, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước; đồng chí Nguyễn Thị Bích Huệ, Chuyên viên Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật.