Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn tổ chức Lễ kết nạp đảng viên.

Chiều ngày 19/5/2022, Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên.

Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 - 19/7/2020)

Trong không khí thi đua sôi nổi chào mừng thành công Đại hội Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh lần thứ III và Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025, Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã phối hợp với thủ trưởng cơ quan tổ chức các hoạt động kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2020).

Thành công của Đại hội Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025

Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn tổ chức thành công Đại hội Chi bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.

Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn thực hiện tốt công tác chuẩn bị tổ chức đại hội Chi bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.

Chi ủy Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị nhằm tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đảm bảo nội dung, đúng kế hoạch, tiến độ và quy trình.