Đại hội Chi bộ Liên minh Hợp tác xã tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2020 – 2025

Ngày 04/5/2020, Chi bộ Liên minh Hợp tác xã tỉnh Lạng Sơn đã trọng thể tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chi bộ Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ

Vừa qua, Chi bộ Liên minh HTX tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015 – 2020 thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ