Chi bộ Công ty Bảo Việt Nhân thọ Lạng Sơn khánh thành, bàn giao bếp ăn bán trú tại huyện Tràng Định

Chi bộ Công ty Bảo Việt Nhân thọ khánh thành, bàn giao bếp ăn bán trú - công trình “Làm theo lời Bác” của Chi bộ tại Trường mầm non xã Hùng Việt, huyện Tràng Định.

Chi bộ Công ty Bảo Việt nhân thọ Lạng Sơn tổ chức sinh hoạt định kỳ tháng 11 và chuyên đề Quí IV/2021 với nội dung: “Xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ trong Công ty Bảo Việt nhân thọ Lạng Sơn”

Chi bộ Công ty Bảo Việt nhân thọ Lạng Sơn tổ chức sinh hoạt định kỳ tháng 11 và chuyên đề Quí IV/2021 với nội dung: “Xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ trong Công ty Bảo Việt nhân thọ Lạng Sơn”