Chi bộ Giáo dục trung học - Quản lý chất lượng thực hiện mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2022 - 2025

Ngày 13/9/2022 vừa qua, Chi bộ Giáo dục trung học - Quản lý chất lượng, thuộc Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo đã triển khai thực hiện mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2022 - 2025

Ban Chấp hành Chi bộ trường THPT chuyên Chu Văn An lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục mũi nhọn

Ban Chấp hành Chi bộ trường THPT chuyên Chu Văn An lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục mũi nhọn

Dấu ấn tích cực thực hiện nhiệm vụ chính trị của Chi bộ Giáo dục Mầm Non - Tiểu học - Thường xuyên, Chuyên nghiệp thuộc Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo

Dấu ấn tích cực của Chi bộ Giáo dục Mầm Non - Tiểu học - Thường xuyên, Chuyên nghiệp thuộc Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo trong công tác xây dựng Đảng gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Chi bộ trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục, chăm sóc nuôi dưỡng học sinh

Chi bộ trường THPT DTNT tỉnh đã chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Sở GDĐT, Chi bộ trường THPT DTNT tỉnh tiếp tục gặp phải không ít khó khăn, thách thức mới.

Đảng bộ Sở GDĐT Lạng Sơn xây dựng đề án Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục mầm non, phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông và thực hiện Luật Giáo dục giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Nhằm đáp ứng yêu cầu về đổi mới căn bản, toàn diện GDĐT, dưới sự chỉ đạo của cấp ủy, Đảng bộ Sở GDĐT Lạng Sơn đang tiến hành xây dựng dự thảo Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục mầm non, phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông và thực hiện Luật Giáo dục giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn” tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành trong tháng 3 năm 2020.

Chi bộ Trường THPT Chuyên Chu Văn An tỉnh Lạng Sơn tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022

Ngày 19 tháng 02 năm 2020, Chi bộ Trường THPT Chuyên Chu Văn An đã tiến hành tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 với chủ đề: Tâm huyết - Sáng tạo - Hiệu quả.