Giới thiệu Đảng ủy Khối

Tổ chức bộ máy của các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Khối; các đoàn thể chính trị - xã hội trực thuộc

07-04-2022 16:57

            Văn phòng Đảng ủy Khối 

STT

 

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Vũ Thị Phương Nga

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ,

Chánh Văn phòng

 

2

   

Chuyên viên Văn phòng

3

 

Nguyễn Minh Hương

 

Kế toán

4

Triệu Thị Hằng

Văn thư

5

 

Lương Hoàng Hưng

 

Lái xe

 

     

 

Ban Tổ chức Đảng ủy Khối

STT

 

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

 

 

1

 

Hoàng Chính

Ủy viên Ban Thường vụ,

Trưởng Ban Tổ chức 

 

 

2

 

Bùi Thị Giang

 

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ,

Phó Trưởng Ban Tổ chức

3

Nguyễn Thị Lan Anh

Chuyên viên Ban Tổ chức

4

Vi Văn Sơn

Chuyên viên Ban Tổ chức

5

 

Nguyễn Thị Hồng Hải

Chuyên viên Ban Tổ chức

 

Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối

STT

 

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

 

 

1

Nguyễn Thị Kiều Hương

 

Ủy viên Ban Thường vụ,

Trưởng Ban Tuyên giáo 

2

Hoàng Thị Hương

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ,

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo

3

La Thị Nhung

Chuyên viên

Ban Tuyên giáo

             Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối

STT

 

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

  Đoàn Trung Diễn

Ủy viên Ban Thường vụ,

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra

2

  Hoàng Thị Hương

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ,

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra

3

Trần Thị Ngọc Anh

Ủy viên

Ủy ban Kiểm tra

4

   Dương Mạnh Thường

 Chuyên viên

             Các đoàn thể Chính trị - xã hội trực thuộchttp://danguycq.vienthonglangson.vn/Content/fckeditor/editor/images/spacer.gif

 STT

 

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Nguyễn Đình Thuần

Chủ tịch

Hội Cựu Chiến binh Khối

2

  

 Hoàng Thị Thu Trang

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ,

Bí thư Đoàn Khối

3

  

 Vi Tùng Khánh

Phó Bí thư Đoàn Khối 

4

  

Nguyễn Bảo Huy 

Chuyên viên Đoàn Khối 

5

  Lương chí Công

 Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh

6

   Dương Mai Khoa

Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh

7

   

 Ủy viên Ban Thường vụ

Công đoàn Viên chức tỉnh

8

Hoàng Xuân Khoa Chuyên viên Công đoàn Viên chức tỉnh

 

 

Tin liên quan