Giới thiệu Đảng ủy Khối

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn, Khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025

13-04-2022 15:20

* Danh sách Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025
 

 

Đặng Thị Kiều Vân

Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối

 

Nguyễn Đức Thắng

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối

 

 

Phạm Thu Hằng

Phó Bí thư Đảng ủy Khối

 

Hoàng Chính

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối

 

 

 

 

 

Đoàn Trung Diễn

Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối

 

 

Nguyễn Thị Kiều Hương

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối