Giới thiệu Đảng ủy Khối

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn, Khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025

13-04-2022 15:20

* Danh sách Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025
 

 

Đặng Thị Kiều Vân

Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối

 

Nguyễn Đức Thắng

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối

 

 

Phạm Thu Hằng

Phó Bí thư Đảng ủy Khối

 

Hoàng Chính

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối

 

 

 

 

 

Đoàn Trung Diễn

Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối

 

 

Nguyễn Thị Kiều Hương

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối

 

 

Lương Trương Đạt

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy,

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối

 

 
Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025
 

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Đặng Thị Kiều Vân

Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối

2

Nguyễn Đức Thắng

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối

3

Phạm Thu Hằng

Phó Bí thư Đảng ủy Khối

4

Hoàng Chính

Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối

5

Nguyễn Thị Kiều Hương

Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối

6

Đoàn Trung Diễn Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối

7

Lương Trương Đạt Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy

8

Vũ Thị Phương Nga Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối

9

Hoàng Thị Hương (NS 1971) Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối

10

Bùi Thị Giang Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối

11

Hoàng Thị Hương (NS 1979)

Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Khối

12

Nguyễn Trọng Sơn

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

13

Trần Quốc Vương Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh

14

Hoàng Thị Thu Trang Bí thư Đoàn Khối 

 15

Nguyễn Thế Toàn Giám đốc Sở Y tế
16 Hà Thị Khánh Vân Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
17 Nguyễn Đông Bắc Giám đốc Đài Phát thanh & Truyền hình tỉnh

18

Nguyễn Quốc Toàn Giám đốc Sở Tài chính

19

Lý Việt Hưng Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

20

Trương Thu Hòa Giám đốc Ngân hàng Nhà nước tỉnh

21

Phạm Thị Thanh Xuân GIám đốc Bưu điện tỉnh

22

Hồ Ngọc Bích Phó Viện trưởng Việt Kiểm sát nhân dân tỉnh

23

Vũ Hoàng Quý Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

 24

Nguyễn Hồng Linh Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh 

 25

   
 
 
* Danh sách Ủy Ban kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 -2025
 

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Đoàn Trung Diễn

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối

2

Hoàng Thị Hương (NS 1979)

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối

3

Trần Thị Ngọc Anh

Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối

4

Bùi Thị Giang

Ủy viên Ủy ban Kiểm tra, Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối

5

Đậu Trường An

Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối, Chánh Thanh tra tỉnh

 

Tin liên quan