XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

Nâng cao hiệu quả hoạt động của báo cáo viên, tuyên truyền viên

12-01-2022 17:01

 Hiện nay đội ngũ BCV các cấp trên địa bàn tỉnh có 348 đồng chí (trong đó cấp trung ương có 4 đồng chí, cấp tỉnh có 36 đồng chí, cấp huyện có 308 đồng chí). Đội ngũ tuyên truyền viên cấp cơ sở có 3.100 đồng chí.

Để phát huy vai trò của đội ngũ BCV, tuyên truyền viên (TTV), nâng cao hiệu quả công tác TTM, thời gian qua, cấp ủy đảng các cấp đã triển khai nhiều giải pháp. Đơn cử như trong năm 2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị tập huấn công tác TTM, hoạt động BCV bằng hình thức trực tiếp tại điểm cầu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và trực tuyến đến 140 điểm cầu các huyện, thành phố, xã, thị trấn với hơn 3.200 đại biểu tham dự.
Các thí sinh đạt giải trong hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021 do Cụm thi số 2, Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh
tổ chức ( ảnh chụp tháng 6/2021)
 
Ông Vy Minh Long, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Cao Lộc cho biết: Qua hội nghị tập huấn đã giúp đội ngũ BCV, TTV của huyện nắm vững những kiến thức cơ bản trong công tác TTM, những kỹ năng trong quá trình thực hiện tuyên truyền và cách thức tuyên truyền để hấp dẫn, lôi cuốn người nghe.
Cũng trong năm 2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu tổ chức thành công hội thi BCV, TTV giỏi. Trước đó, hội thi cấp cơ sở đã thu hút gần 300 đồng chí là BCV, tuyên truyền viên các cấp tham dự. Đây là đợt sinh hoạt chính trị hết sức quan trọng nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của đội ngũ BCV, công tác TTM. Qua đây, tạo sự thống nhất về tư tưởng, hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động BCV và công tác TTM đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.
Cùng với việc cấp ủy đảng các cấp triển khai thực hiện các giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động, mỗi đồng chí BCV các cấp luôn chấp hành và thực hiện tốt quy chế hoạt động và giữ nghiêm kỷ luật phát ngôn, cung cấp thông tin trong nội bộ Đảng; chủ động nghiên cứu tài liệu, cập nhật thông tin, chuẩn bị chu đáo các nội dung được phân công truyền đạt tại hội nghị.
Bà Đinh Thị Liên, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Tràng Định cho biết: Tôi luôn nghiên cứu tài liệu để thực hiện tuyên truyền sao cho đảm bảo chất lượng. Qua đó, để buổi tuyên truyền hiệu quả, tôi tìm hiểu và nắm chắc đối tượng để chuyển tải nội dung, liên hệ các vấn đề linh hoạt, hợp lý. Đồng thời, kết hợp với việc sử dụng công nghệ thông tin minh họa để tăng tính hấp dẫn cho nội dung tuyên truyền.
Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp trên, hoạt động của đội ngũ BCV, TTV các cấp được nâng lên rõ rệt, các nhiệm vụ về công tác tuyên truyền đều được cấp ủy các cấp đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đề ra.
Trong năm 2021, đội ngũ BCV, TTV các cấp trên địa bàn tỉnh đã tổ chức được gần 15.000 buổi tuyên truyền thời sự, chính sách và truyền đạt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng cho hơn 960.000 lượt người nghe. Trong đó, đội ngũ BCV cấp tỉnh tổ chức được 944 buổi tuyên truyền cho hơn 63.000 lượt người nghe; cấp huyện và cơ sở tổ chức được khoảng gần 14.000 buổi cho hơn 896.000 lượt người nghe. Nội dung liên quan đến việc triển khai nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; những thông tin thời sự; cập nhật các chủ trương, chính sách, kết luận của tỉnh và Trung ương…
Bà Nông Thị Thanh Tâm, Trưởng Phòng Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết: Hoạt động TTM của đội ngũ BCV, TTV các cấp đã góp phần quan trọng vào việc truyền tải quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Đồng thời, kịp thời định hướng thông tin, định hướng dư luận, góp phần quan trọng vào sự ổn định chính trị tư tưởng, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.
Thời gian tới, để nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ BCV, cấp ủy đảng các cấp tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đồng thời, chú trọng bổ sung, kiện toàn đội ngũ BCV; có cơ chế khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ này phát huy khả năng thực hiện nhiệm vụ.
 
Nguồn: Baolangson.vn

Tin liên quan