Công đoàn Viên chức tỉnh

Ghi nhận từ đại hội công đoàn cơ sở

21-05-2023 17:10

     Đến hết tháng 3/2023, 100% Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2023-2028 đảm bảo tiến độ, chất lượng theo hướng dẫn, chỉ đạo của Liên đoàn lao động tỉnh và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Đại hội lần này thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng với không khí vui tươi, phấn khởi, thi đua sôi nổi trong cán bộ, đoàn viên công đoàn.

     Thực hiện sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động tỉnh về tổ chức đại hội công đoàn các cấp và Đại hội đại biểu Công đoàn tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023-2028, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh đã tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh ban hành Công văn số 653-CV/ĐUK, ngày 28/4/2022 lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội công đoàn cấp cơ sở và Đại hội đại biểu Công đoàn Viên chức tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028 để chỉ đạo các cấp ủy cơ sở phối hợp với Công đoàn Viên chức tỉnh chỉ đạo đại hội công đoàn cấp cơ sở; đồng thời ban hành các văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội công đoàn các cấp.
     Để đại hội công đoàn các cấp đảm bảo tiến độ, thời gian, chất lượng theo đúng hướng dẫn của Liên đoàn Lao động tỉnh, ngày 12/10/2022, Công đoàn Viên chức tỉnh đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác chuẩn bị đại hội cho các đồng chí là chủ tịch, phó chủ tịch, ủy viên ban chấp hành của 61/61 Công đoàn cơ sở; xây dựng lịch duyệt hồ sơ và tổ chức đại hội công đoàn cơ sở. Đồng thời phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ, cán bộ chuyên trách cơ quan Công đoàn Viên chức tỉnh phụ trách hướng dẫn, đôn đốc các công đoàn cơ sở chuẩn bị và tổ chức đại hội. Tổ chức duyệt hồ sơ và căn cứ ý kiến hiệp y nhân sự của cấp ủy cơ sở, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh ban hành văn bản phê duyệt văn kiện, nhân sự đại hội công đoàn cơ sở. Ngoài ban hành hệ thống các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo đại hội công đoàn cơ sở, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh đã xây dựng hệ thống mẫu các văn bản lưu hành tại đại hội để các Công đoàn cơ sở tham khảo, vận dụng trong quá trình tổ chức đại hội tại đơn vị mình.
     Cùng với đó, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh đã lựa chọn Công đoàn cơ sở Sở Thông tin và Truyền thông là đơn vị chỉ đạo điểm đại hội cấp cơ sở. Sau đại hội điểm tổ chức họp rút kinh nghiệm, thống nhất một số nội dung chỉ đạo các đơn vị còn lại tổ chức đại hội đảm bảo đúng quy định.
 
 
 
Đồng chí Trần Quốc Vương, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh tặng hoa
chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Sở Thông tin và Truyền thông
 
     Đến ngày 29/3/2023, 61/61 Công đoàn cơ sở đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2023-2028, trong đó có 05 đơn vị tổ chức đại hội đại biểu; 56 đơn vị tổ chức đại hội toàn thể; 23 đơn vị bầu trực tiếp Chủ tịch công đoàn cơ sở tại đại hội. Việc thực hiện các bước quy trình nhân sự và bầu cử tại đại hội thực hiện đảm bảo đúng quy định. Tại đại hội, các công đoàn cơ sở đã bầu ra Ban Chấp hành, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy ban kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra đảm bảo đúng cơ cấu, thành phần, tiêu chuẩn theo quy định. 45 đồng chí giữ chức vụ chủ tịch công đoàn cơ sở là cấp phó của người đứng đầu đơn vị; 16 đồng chí là trưởng phòng và tương đương.
     Điều đáng ghi nhận trong đại hội lần này là nhiều Công đoàn cơ sở đã chuẩn bị chu đáo nội dung trình chiếu, có số liệu thuyết minh chi tiết, hình ảnh minh họa phong phú, hấp dẫn, dành được nhiều thời gian để đoàn viên thảo luận. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028 được các đại biểu, đoàn viên, người lao động thảo luận sôi nổi và thống nhất cao, trong đó có nhiều chỉ tiêu liên quan trực tiếp đến hoạt động đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.
     Những kết quả đạt được tại đại hội Công đoàn cơ sở là tiền đề để Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức thành công Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028, tạo niềm tin phong trào công nhân và hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ tới sẽ có nhiều đổi mới, đạt chất lượng, hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác công đoàn trong tình hình mới.
Trần Quốc Vương, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh
 

Tin liên quan