Đoàn Khối các cơ quan tỉnh

Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn chuyển giao tổ chức đoàn và đoàn viên trong hệ thống ngân hàng thương mại nhà nước

21-04-2023 14:12

      Vừa qua, Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn đã chủ trì, phối hợp tổ chức các hội nghị chuyển giao 03 tổ chức Đoàn thanh niên và 113 đoàn viên thuộc Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn về trực thuộc tổ chức đoàn theo ngành dọc trung ương, cụ thể là: Chi đoàn Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Lạng Sơn với 24 đoàn viên về sinh hoạt tại Đoàn thanh niên Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam; Chi đoàn Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Lạng Sơn với 44 đoàn viên về sinh hoạt tại Đoàn thanh niên Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam; Chi đoàn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Lạng Sơn với 45 đoàn viên về sinh hoạt tại Đoàn thanh niên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.

 
Hội nghị chuyển giao, tiếp nhận tổ chức Đoàn và đoàn viên
Chi đoàn Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – chi nhánh Lạng Sơn
 
      Tại các hội nghị, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn và Đoàn thanh niên các ngân hàng thương mại đã tiến hành ký kết chuyển giao, tiếp nhận tổ chức đoàn, danh sách đoàn viên, hồ sơ đoàn vụ đảm bảo theo quy định của Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
 
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị chuyển giao, tiếp nhận tổ chức Đoàn, đoàn viên
Chi đoàn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – chi nhánh Lạng Sơn
 
      Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Thị Thu Trang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Bí thư Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn đã ghi nhận những kết quả, những đóng góp của 03 chi đoàn cơ sở vào phong trào chung của Đoàn Khối những năm vừa qua, đồng thời cũng đề nghị trong thời gian tới Đoàn thanh niên các Ngân hàng thương mại trung ương nói chung, 03 chi đoàn cơ sở được chuyển giao nói riêng thường xuyên phối hợp với Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn trong tổ chức các phong trào, hoạt động trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, đặc biệt là các hoạt động hướng về biên giới Tổ quốc, an sinh xã hội, giúp đỡ xây dựng nông thôn mới.
 
Vi Tùng Khánh, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn
 

Tin liên quan