Đoàn Khối các cơ quan tỉnh

Phát huy phong trào “Ba trách nhiệm” trong cán bộ, công chức, viên chức trẻ Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn

08-09-2023 07:42

     Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn hiện có 40 cơ sở đoàn trực thuộc (08 đoàn cơ sở, 32 chi đoàn cơ sở) với tổng số 3.399 đoàn viên, trong đó có 1.072 đoàn viên khối cơ quan, đơn vị sự nghiệp; 246 đoàn viên khối doanh nghiệp và 2.081 đoàn viên là học sinh. Với lợi thế đại đa số đoàn viên Khối các cơ quan tỉnh được đào tạo cơ bản, có trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ trên các lĩnh vực công tác, Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan tỉnh đã xác định nhiệm vụ then chốt trong tổ chức triển khai các phong trào hành động cách mạng là triển khai sâu rộng, có hiệu quả phong trào “Ba trách nhiệm”, gắn với thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị với phương châm chỉ đạo là phát huy mạnh mẽ nhất tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

    Trong thực hiện nội dung “Trách nhiệm với bản thân”, Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan tỉnh đã chỉ đạo các cơ sở đoàn chủ động tham mưu với cấp uỷ, thủ trưởng cơ quan, đơn vị quan tâm tạo điều kiện cho ĐVTN được học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu về nhiệm vụ và xung kích đi đầu trong ứng dụng khoa học, công nghệ vào công tác chuyên môn. Kết quả trong 8 tháng đầu năm 2023, có 356 đoàn viên được cử tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, tin học, ngoại ngữ; 40 đoàn viên tham gia các lớp đào tạo lý luận chính trị từ trung cấp trở lên. Bên cạnh đó, các cơ sở Đoàn tích cực truyền truyền, vận động ĐVTN phát huy tinh thần tự giác, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức lối sống, nâng cao đạo đức công vụ, văn hóa công sở.
 
 
Đoàn viên Chi đoàn Tòa án nhân dân tỉnh tích cực học tập,
trao đổi các giải pháp nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ
 
     Trong thực hiện nội dung “trách nhiệm với công việc”, Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan tỉnh, các cơ sở đoàn đã chỉ đạo cán bộ, ĐVTN đổi mới tác phong công tác, lề lối làm việc và tích cực tham gia nghiên cứu, tham mưu, đề xuất các giải pháp đổi mới, sáng tạo, cải tiến quy trình, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn, đặc biệt là tham gia tư vấn pháp luật, thủ tục hành chính khi nhân dân có yêu cầu. Trong 8 tháng đầu năm 2023, ĐVTN có 59 đề tài, sáng kiến được công nhận, áp dụng thực hiện. Đặc biệt, ĐVTN đã đi đầu trong tham gia cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ thông tin trong xử lý công việc. Ban Thường vụ Đoàn Khối lựa chọn chỉ đạo 05 đơn vị thực hiện điểm mô hình “Ngày thứ 7 tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho người dân”, tình nguyện làm thêm giờ để tham gia tư vấn, hỗ trợ xử lý, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.
 
 
Đội hình tri thức trẻ Đoàn Khối hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công
trực tuyến, giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm dịch vụ hành chính công
 
     Trong thực hiện nội dung “Trách nhiệm với nhân dân”, Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan tỉnh đã chỉ đạo và các cấp bộ đoàn trong Khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức nhiều chương trình, hoạt động tham gia phát triển kinh tế - xã hội, chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đảm bảo an sinh, hướng về cơ sở, vùng biên giới, địa bàn khó khăn, đối tượng yếu thế. Kết quả trong 8 tháng đầu năm 2023, toàn đoàn đã tổ chức và phối hợp tổ chức trên 70 hoạt động tình nguyện, xây dựng được 25 công trình, nhiều phần việc thanh niên ý nghĩa với tổng trị giá 258 triệu đồng, trong đó tiêu biểu là đã xây dựng 11 công trình thắp sáng đường thôn, 02 công trình thắp sáng đường tuần tra biên giới, 04 công trình đường bê tông lên mốc quốc giới, 05 công trình đường bê tông nông thôn, 01 ngôi nhà khăn quàng đỏ,…
 
 
Đoàn Khối tổ chức các hoạt động tình nguyện tại xã khó khăn, vùng biên giới
 
     Có thể khẳng định, phong trào “Ba trách nhiệm” đã trở thành động lực cổ vũ, thúc đẩy ĐVTN, nhất là cán bộ, công chức, viên chức trẻ không ngừng nỗ lực thi đua phấn đấu, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm trong công tác, hết lòng phục vụ nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tuy nhiên qua thực tiễn triển khai thực hiện phong trào “Ba trách nhiệm”, Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan tỉnh nhận thấy vẫn còn một số hạn chế đó là: Công tác tuyên truyền về phong trào chưa sâu rộng, còn có ĐVTN hiểu chưa đầy đủ 03 nội dung của phong trào. Một số cơ sở đoàn triển khai thực hiện phong trào chưa chủ động, còn hình thức, mô hình hoạt động còn ít, tính hiệu quả, ứng dụng thực tiễn chưa cao.
     Trong thời gian tới để phong trào “Ba trách nhiệm” được tiếp tục triển khai và nâng cao hơn nữa về chất lượng, hiệu quả, Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:
     Một là:Tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, ĐVTN về phong trào “Ba trách nhiệm”; tổ chức thực hiện phong trào gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Duy trì phát động các đợt thi đua với nội dung, chỉ tiêu phấn đấu cụ thể; tổ chức nhiều các hoạt động tạo môi trường để ĐVTN, cán bộ, công chức trẻ phát huy trách nhiệm, vai trò xung kích trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tham gia công tác đảm bảo an sinh xã hội. Tổ chức tốt việc biểu dương, khen thưởng và tăng cường tuyên truyền những cách làm hay, mô hình hiệu quả, các tập thể, cá nhân điển hình để nhân rộng trong toàn đoàn, tạo động lực thúc đẩy phong trào phát triển.
     Hai là: Tổ chức các diễn đàn, các hội thi gắn với từng lĩnh vực, chuyên môn, nghiệp vụ như: Hội thi Tin học trẻ; cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi với cải cách hành chính gắn với nghiệp vụ của ngành; công chức trẻ với văn minh công sở; hội thi kỹ năng ứng xử, thuyết trình;…. Thành lập và duy trì các mô hình câu lạc bộ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và tổ chức đoàn thanh niên. Tăng cường các chương trình bồi dưỡng nâng cao các kỹ năng xã hội cho cán bộ, ĐVTN cơ sở.
     Ba là: Tham mưu với cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị tạo điều kiện, cơ chế, chính sách hỗ trợ ĐVTN tham gia học tập và nghiên cứu khoa học. Động viên, khuyến khích ĐVTN phát huy khả năng sáng tạo, đảm nhận các đề tài nghiên cứu khoa học, đề xuất các sáng kiến cải tiến quy trình, rút ngắn thời gian triển khai, ứng dụng khoa học kỹ thuật, nâng cao chất lượng, hiệu quả từng lĩnh vực công tác chuyên môn và hiệu quả hoạt động các phong trào Đoàn. Chỉ đạo các cấp bộ đoàn trong Khối các cơ quan tỉnh chủ động đăng ký đảm nhận thực hiện các công trình, phần việc thanh niên gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.
 
Hoàng Thị Thu Trang, Bí thư Đoàn Khối CCQ tỉnh

Tin liên quan