Đoàn Khối các cơ quan tỉnh

Hội thảo lần 2 bản thảo cuốn sách “Lịch sử Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn (1954 – 2022)”

12-09-2023 15:28

Chiều 11/9, Ban Chỉ đạo nghiên cứu, biên soạn và xuất bản cuốn lịch sử Đoàn Khối tổ chức hội thảo lần 2 bản thảo cuốn sách “Lịch sử Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn (1954 – 2022)”. Đồng chí Đặng Thị Kiều Vân, Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội thảo.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phát biểu tại hội thảo
 
Sau Hội thảo lần thứ nhất, Ban Biên soạn cuốn sách đã tiếp tục sưu tầm tư liệu, bổ sung vào bản thảo lần thứ hai. Theo đó, bản thảo lần thứ 2 cuốn sách “Lịch sử Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn (1954 – 2022)” có độ dài 245 trang, gồm 4 chương chính với các nội dung: Quá trình ra đời, xây dựng và phát triển Đoàn Thanh niên Cơ quan Dân, Chính Đảng tỉnh Lạng Sơn (1954 – 1984); Đoàn Thanh niên Cơ quan tỉnh Lạng Sơn tái lập, bước đầu thực hiện đường lối đổi mới (1984 – 1996); Đoàn Thanh niên Các cơ quan tỉnh Lạng Sơn tái lập, đoàn kết, xung kích, tình nguyện xây dựng quê hương (1997 – 2012); Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, xung kích, tình nguyện trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá (2012 – 2022).
Các đại biểu đóng góp ý kiến tại hội thảo
 
Tại hội thảo, các đại biểu cơ bản nhất trí với kết cấu của cuốn sách, đồng thời đóng góp ý kiến vào bố cục, hình thức trình bày và nội dung của cuốn sách. Trong đó tập trung các nội dung như: làm rõ một số sự kiện đã diễn ra; chỉnh sửa lại một số câu từ, văn phong trong bản thảo; phân tích cụ thể hơn một số sự kiện quan trọng; làm rõ vai trò, những đóng góp của các thế hệ đoàn viên, thanh viên khối các cơ quan tỉnh qua từng giai đoạn; lựa chọn, bổ sung một số hình ảnh đặc sắc để đưa vào cuốn lịch sử…
Kết luận hội thảo, lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan trân trọng cảm ơn và ghi nhận những ý kiến đóng góp của các đại biểu. Đồng chí cũng thống nhất một số nội dung và yêu cầu Ban soạn thảo tiếp thu các ý kiến tại hội thảo để chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện cuốn sách; rà soát lại số liệu, tài liệu từ các cơ quan, đơn vị; làm rõ vai trò của tổ chức đoàn khối qua các thời kỳ… Từ đó tiếp tục trình các cấp xét duyệt và cho ý kiến xuất bản, đảm bảo phát hành đúng kế hoạch.
 
THANH MAI
 
Nguồn: https://baolangson.vn/chinh-tri/609969-hoi-thao-lan-2-ban-thao-cuon-sach-lich-su-doan-thanh-nien-cong-san-ho-chi-minh-khoi-cac-co-quan-tinh-lang-son-1954-2022.html

Tin liên quan