Hội cựu Chiến binh Khối các cơ quan tỉnh

Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác cho cán bộ cựu chiến binh cơ sở.

31-08-2022 22:57

Ngày 30, 31/8/2022, Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác cho cán bộ Hội Cựu chiến binh cơ sở theo chương trình, kế hoạch công tác năm.

     Ngày 30 và 31/8/2022 tại Hội trường tầng III, trụ sở Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác cho 58 cán bộ là chủ tịch, phó chủ tịch, chi hội trưởng của 18 Hội Cựu chiến binh cơ sở.

 
 
          Các học viên tập trung lắng nghe báo cáo viên truyền đạt các nội dung
 
     Hội nghị tập huấn diễn ra trong 1,5 ngày với 06 chuyên đề về: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; vị trí, vai trò, mục đích hoạt động, chức năng, nhiệm vụ của Hội Cựu chiến binh Việt Nam; nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo của hội cựu chiến binh; hướng dẫn kiểm điểm, phân loại, đánh giá chất lượng tổ chức Hội, hội viên; hướng dẫn một số chế độ chính sách liên quan đến Hội Cựu chiến binh và một số quy định về chế độ báo cáo, quản lý hồ sơ hội viên cựu chiến binh Khối các cơ quan tỉnh.
 
   
 
Đồng chí Nguyễn Thị Kiều Hương, UV BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo
Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh truyền đạt chuyên đề tại hội nghị tập huấn
 
     Cán bộ Hội Cựu chiến binh đã nghiêm túc lắng nghe, tiếp thu nội dung các chuyên đề được báo cáo viên truyền đạt tại hội nghị. Thông qua hội nghị tập huấn nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng giúp cho cán bộ Hội Cựu chiến binh vận dụng thực hiện để nâng cao chất lượng công tác Hội Cựu chiến binh tại cơ sở.
Nguyễn Đình Thuần, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan tỉnh

Tin liên quan