Hội cựu Chiến binh Khối các cơ quan tỉnh

Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo thực hiện hiệu quả phong trào thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu”

09-10-2023 17:03

      Trong 3 năm qua (2021-2023), phong trào thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu” được Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh (CCB) Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn quan tâm chỉ đạo triển khai và các cấp hội cơ sở, cán bộ, hội viên tích cực hưởng ứng thực hiện gắn với việc đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do các cấp ủy, cơ quan, đơn vị chỉ đạo, phát động. Các cấp Hội CCB trong Khối các cơ quan tỉnh đã bám sát định hướng của cấp ủy, chính quyền, tổ chức hội cấp trên, xác định nội dung, tiêu chí thi đua cụ thể, phù hợp với tình hình, sát với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, tổ chức hội cấp mình. Thông qua phong trào thi đua, Hội CCB Khối đã thực hiện tốt nhiệm vụ đoàn kết, tập hợp, động viên các cấp hội, cán bộ, hội viên CCB trong Khối các cơ quan tỉnh giữ gìn và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhân dân, bảo vệ chế độ XHCN. Qua đó, đã có nhiều cách làm hay, đổi mới, mô hình hiệu quả, cá nhân điển hình tiên tiến, tích cực trong công tác tham mưu và thực hiện nhiệm vụ được giao.

      Thực hiện nội dung thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Hội CCB Khối đã triển khai thực hiện mô hình “Dân vận khéo làm theo lời Bác” với mô hình cụ thể “Nâng bước em đến trường” giai đoạn 2022-2025 chăm lo, giúp đỡ 02 học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Hồng Thái, huyện Văn Lãng và xã Chi Lăng, huyện Tràng Định, với mức hỗ trợ 300.000 đồng/tháng trong thời gian 3 năm. Chỉ đạo các hội cơ sở thực hiện được 08 mô hình đạt hiệu quả thiết thực, được cấp ủy, chính quyền ghi nhận, đánh giá cao: mô hình “Hỗ trợ làm đường kiểm tra cột mốc biên giới” của Hội CCB Cục thuế; mô hình “Hỗ trợ giống cây trồng cho CCB nghèo” của Hội CCB Sở Nông nghiệp và PTNT; mô hình “Vườn cây Cựu chiến binh” của Hội CCB Bệnh viện Đa khoa tỉnh; mô hình “Nhà xe Cựu chiến binh tự quản” của Hội CCB Cơ quan Hội CCB tỉnh; mô hình “Hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó” của Hội CCB Cục Quản lý thị trường; mô hình “Thắp sáng đường thôn” của Hội CCB Cục Hải quan và Hội CCB Công ty Điện lực Lạng Sơn; mô hình “Hội viên Cựu chiến binh mặc trang phục khi làm việc tại công sở” của Hội CCB Khối ban đảng.
 
 
Hội CCB Khối tặng quà cho 02 học sinh có hoàn cảnh khó khăn
tại xã Hồng Thái, huyện Văn Lãng và xã Chi Lăng, huyện Tràng Định
 
      Thực hiện nội dung thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Ban Thường vụ Hội CCB Khối đã chỉ đạo vận động cán bộ, hội viên ủng hộ kinh phí xây dựng công trình Thắp sáng đường thôn tại thôn Thống Nhất, xã Châu Sơn, huyện Đình Lập với chiều dài 350 mét, kinh phí trên 23 triệu đồng; đồng thời tổ chức thăm hỏi, tặng10 suất quà cho hội viên CCB có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. 
 
Nguyễn Đình Thuần, Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan tỉnh

Tin liên quan