Tin tức

Lạng Sơn: Những dấu ấn trong chuyển đổi số

19-01-2022 14:11

  – Năm 2021 đánh dấu bước chuyển biến mạnh mẽ của tỉnh Lạng Sơn trong chuyển đổi số. Đáng chú ý, Lạng Sơn là một trong những tỉnh, thành phố đầu tiên trên toàn quốc sớm ban hành nghị quyết để lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công cuộc chuyển đổi số của địa phương…

 

 Nguồn: Baolangson.vn

Tin liên quan