Tin tức

Chiến lược tài chính đến năm 2030: Giảm bội chi, tăng dự trữ quốc gia

06-04-2022 09:57

 Mục tiêu tổng quát của Chiến lược tài chính đến năm 2030 là xây dựng nền tài chính quốc gia phát triển bền vững, hiện đại và hội nhập, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, tăng cường khả năng chống chịu của nền kinh tế, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô và an ninh tài chính quốc gia...

 
Nguồn: TTXVN

Tin liên quan