Văn bản Ban Tuyên Giáo

Hướng dẫn tuyên truyền và triển khai thực hiện một số lĩnh vực công tác tuyên giáo năm 2023.

07-02-2023 10:44

Danh sách file đính kèm:

# Tên file Tải xuống
1 HD tuyen truyen va trien khai thuc hien mot so linh vuc ctac TG nam 2023.pdf

Tin liên quan