Văn bản của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối

Sao lục số 84-BS/ĐUK, ngày 28/10/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 25/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo đại hội đoàn các cấp và Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Lạng Sơn lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022- 2027

17-11-2021 09:17

Danh sách file đính kèm:

# Tên file Tải xuống
1 chi thi cua tinh ve DH đoan.PDF

Tin liên quan