Văn bản của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối

Định hướng công tác tuyên truyền và nội dung sinh hoạt chi bộ tháng 01/2022

29-12-2021 10:07

Danh sách file đính kèm:

# Tên file Tải xuống
1 CV dinh huong ctac tuyen truyen va ND SH chi bo T1-2022.signed.pdf
2 De cuong tt NQ 49 ve chuyen doi so.doc

Tin liên quan