Văn bản của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối

Kế hoạch đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022

14-02-2022 08:40

Danh sách file đính kèm:

# Tên file Tải xuống
1 KH DUK htap va lam theo tu tuong dduc pcach HCM 2022-CT.signed.pdf

Tin liên quan