Văn bản của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối

Công văn tuyên truyền, hưởng ứng Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XV, năm 2021-2022; Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ hai - năm 2022

06-04-2022 09:25

Danh sách file đính kèm:

# Tên file Tải xuống
1 CV tuyen truyen, huong ung Giai bao chi dai doan ket; cuoc thi viet bve nen tang tu tg.signed.pdf
2 The le cuoc thi viet bao ve nen tang tu tuong.PDF
3 The le giai bao chi ve dai doan ket.PDF
4 762 KH trien khai cuoc thi viet bve nen tang tu tuong.PDF

Tin liên quan