Văn bản của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối

Định hướng công tác tuyên truyền và nội dung sinh hoạt chi bộ tháng 7 năm 2022.

01-07-2022 22:47

Danh sách file đính kèm:

# Tên file Tải xuống
1 CV dinh huong ctac tuyen truyen va ND SH chi bo T7-2022.pdf
2 DC KN ngày sinh đ.c Nguyen Van Cừ.pdf
3 DC tt ky niem ngay thuong binh liet sy (1).pdf
4 NQ 21 HN TW 5.PDF
5 NQ 77 cua Ban Thuong vu Tinh ủy ve phan cong phu trach NQ_1.PDF
6 PB cua Tong bi thu HN TW 12.doc
7 Quy dinh 853 cua tinh ủy ve giai quyet to cao.pdf
8 De cuong tuyen truyen cao toc Chi lang Huu nghi sau ra soat 2.doc

Tin liên quan