Văn bản của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối

Công văn đôn đốc cụ thể hóa, triển khai thực hiện Quy chế công tác dân vận trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn

07-07-2022 09:23

Danh sách file đính kèm:

# Tên file Tải xuống
1 CV don doc cu the hoa, trien khai thuc hien QC ctac dan van trong DB Khoi.pdf

Tin liên quan