Văn bản của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối

Công văn định hướng công tác tuyên truyền và nội dung sinh hoạt chi bộ tháng 9 năm 2022

30-08-2022 09:10

Danh sách file đính kèm:

# Tên file Tải xuống
1 CV dinh huong ctac tuyen truyen va ND SH chi bo T9-2022.pdf
2 ĐC ki niem ngay sinh đc Le Hong Phong.pdf
3 Kế hoạch thực hiện CT MTQG DTTS giai đoạn 2021 - 2025.pdf

Tin liên quan