Văn bản của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối

Công văn tiến hành đánh giá chất lượng các mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2022 - 2025

28-09-2022 11:19

Danh sách file đính kèm:

# Tên file Tải xuống
1 CV danh gia chat luong mo hinh hoc tap, lam theo Bac gd 2022-2025.pdf
2 Bieu tieu chi danh gia chat luong mo hinh htap lam theo Bac (kem CV).xlsx

Tin liên quan