Văn bản của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối

Công văn định hướng công tác tuyên truyền và nội dung sinh hoạt chi bộ tháng 10 năm 2022.

30-09-2022 17:00

Danh sách file đính kèm:

# Tên file Tải xuống
1 CV dinh huong ctac tuyen truyen va ND SH chi bo T10-2022.pdf
2 13.9.2022_Quyet dinh ban hanh Bo tieu chi NTM 22-25.pdf
3 1. Bo Tieu chi xa NTM.pdf
4 2. Bo tieu chi xa NTM nang cao.pdf
5 3. Bo Tieu chi xa NTM kieu Mau.pdf
6 HD tuyen truyen HD 85 chong tham nhung tieu cuc.pdf
7 NQ TU 95_1.PDF
8 Đc ki niem ngay sinh đc Vo Van Ngan.pdf
9 ĐC tuyên truyền kỷ niệm 595 ngày chiến thắng Chi Lăng (2022).doc.doc
10 TB so 20 cua BCH TW.PDF

Tin liên quan