Văn bản của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối

Công văn định hướng công tác tuyên truyền và nội dung sinh hoạt chi bộ tháng 11 năm 2022.

31-10-2022 18:37

Danh sách file đính kèm:

# Tên file Tải xuống
1 CV dinh huong ctac tuyen truyen va ND SH chi bo T11-2022.pdf
2 DC tuyen truyen 50 nam chien thang HN-DBP tren ko.PDF
3 KETLUAN 1146-CT16 cua TU ngay 03.8.2017.pdf
4 KLTU 1162 Hoi nghi BCH lan thu Chin_ Ban hanh.pdf
5 NQ 23 ve PTKT Tay nguyen.PDF
6 TB 201TU kết luận Hội nghị giao ban QĐi 11 về tiếp dân 9 tháng năm 2022 (Chính thức).pdf
7 Thong-bao-KL-so-12.doc
8 Thong cao bao chi 569 quy III nam 2022.pdf

Tin liên quan