Văn bản của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối

Công văn định hướng công tác tuyên truyền và nội dung sinh hoạt chi bộ tháng 12 năm 2022.

30-11-2022 08:58

Danh sách file đính kèm:

# Tên file Tải xuống
1 CV dinh huong ctac tuyen truyen va ND SH chi bo T12-2022.pdf
2 1- KH KIEM DIEM 2022.pdf
3 ĐC tuyên truyền ĐH Đoàn.pdf
4 HD tuyen truyen ANMT 4.pdf
5 HD tuyen truyen CT 18 cong doan ngoai doanh nghiep nha nuoc.pdf
6 KH TT cong tac bve quyen loi nguoi tieu dung va CVD nguoi Vn uu tien dung hang VN 2023.PDF
7 HD Báo chí tuyên truyền kết quả 01 năm thực hiện Kết luận của Tổng Bí thư tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc.pdf

Tin liên quan