Văn bản của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối

Công văn định hướng công tác tuyên truyền và nội dung sinh hoạt chi bộ tháng 01 năm 2023.

30-12-2022 17:10

Danh sách file đính kèm:

# Tên file Tải xuống
1 CV dinh huong ctac tuyen truyen va ND SH chi bo T1 - 2023.pdf
2 HD 05 UBKT ve thuc hien QD 69.PDF
3 CV 4114 ve bao ve bi mat nha nuoc.PDF
4 NQ so 100 ve nhiem vu cong tac 2023.PDF
5 HD tuyen truyen tham nhung tieu cuc quy 4 2022 va 2023 (sua).pdf
6 364_TB-VPCP_29112022_2-signed.pdf
7 Baocao_KTXH_nam2022_sauthamtra.pdf
8 Bieu chi tieu KTXH2022_KH2023_Sau Tham tra.xls
9 CV 960TU chỉ đạo to chuc tet Quy Mao 2023.pdf
10 101 NQ Ngay truyen thong DB tinh Lang Son.PDF
11 SL HD so 03 UBKT TW.PDF
12 De cuong ap bac.pdf
13 De cuong hiep dinh pari.pdf
14 184-BSTU QD 89 cua TW ve KTGS.PDF

Tin liên quan