Văn bản của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối

Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực hiện theo Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) - năm 2023.

30-01-2023 11:03

Danh sách file đính kèm:

# Tên file Tải xuống
1 KH DUK htap va lam theo tu tuong dduc pcach HCM nam 2023.pdf
2 De cuong BC sket 3 nam KL01 TW.doc
3 Mau bieu PL BC sket 3 nam KL01 TW.xls

Tin liên quan