Văn bản của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối

Kế hoạch công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên năm 2023.

07-02-2023 10:24

Danh sách file đính kèm:

# Tên file Tải xuống
1 Ke hoach ctac TTM, hoat dong BCV, TTV nam 2023 (trinh) (1).pdf

Tin liên quan