Văn bản của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối

Kế hoạch tổ chức Hội thi Bí thư chi bộ giỏi cấp cơ sở vàcấp Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh năm 2023

09-02-2023 10:48

Danh sách file đính kèm:

# Tên file Tải xuống
1 Ke hoach to chuc Hoi thi Bi thu chi bo gioi 2023 (BT).pdf
2 DS Kèm KH (thi).doc
3 Danh sách thí sinh đăng ký tham gia Hội thi (dx).doc

Tin liên quan