Văn bản của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối

Công văn về việc sử dụng Đảng kỳ Đảng Cộng sản Việt Nam.

25-02-2023 14:25

Danh sách file đính kèm:

# Tên file Tải xuống
1 CV su dung mau Dang ky.pdf
2 Phu luc hinh anh Dang ky Dang CSVN.docx

Tin liên quan