Văn bản của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối

Công văn tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 và tuyên truyền kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

01-03-2023 10:23

Danh sách file đính kèm:

# Tên file Tải xuống
1 CV tuyen truyen pho bien GDPL 2023 va KQ 10 nam thien NQTW8 K11.pdf
2 HD GDPL 2023.pdf
3 HD TUYEN TRUYEN ket qua NQ trung uong 8 bao ve to quoc.pdf

Tin liên quan