Văn bản của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối

Công văn tuyên truyền, hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ Ba, năm 2023 và Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ Tư, năm 2022-2023.

09-03-2023 14:13

Danh sách file đính kèm:

# Tên file Tải xuống
1 CV tuyen truyen, huong ung Giai bao chi dai doan ket; cuoc thi viet bve nen tang tu tg.pdf
2 KH , The le và Phu luc Cuoc thi chinh luan (TW).pdf
3 KH cuoc thi chinh luan 2023 (tinh).pdf
4 The le Giai bao chi toan quoc ve phong chong tham nhung 2022-2023.PDF

Tin liên quan