Văn bản của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối

Công văn tuyên truyền, triển khai, hưởng ứng tham gia đóng góp, ủng hộ xây dựng Đền Chi Lăng năm 2023.

27-03-2023 14:18

Danh sách file đính kèm:

# Tên file Tải xuống
1 CV TT van dong Den Chi Lang.pdf
2 Kehoach_Banvandong_DenChilang_2023.pdf

Tin liên quan